BOMEN MET BERT
Welkom
Deze    site    houdt    zich    bezig    met    voorouders    en    voor ou der - geschiedenis.   Het   leeuwendeel   wordt   gevormd   door   een   ge- nealogische database voor de families Van Loon en De Nooy . Ook   anderen   hebben   hun   stamboom   hier   ondergebracht.   U vindt ze onder de tab Familie . (onderaan elke pag.) Deze site maakt gebruik van een database van het type PHP. Hiermee   kan   veel   worden   gedaan.   Alle   informatie   is   daarin ondergebracht. Er is een handleiding beschikbaar. Deze   site   bevat   daarnaast   veel   verhalen   over   de   Van   Loon- stamboom    en    De    Nooy-stamboom.    Regelmatig    komen    er verhalen bij. Wat   luchtiger   werk   kunt   u   verwachten   in   mijn   BLOG   dat   op onregelmatige tijden voorzien wordt van nieuwe afleveringen. De eerdere BLOGs kunt u nalezen. En   vergeet   de   galerij   niet!   Interessante   foto’s   zullen   getoond worden. Daarbij worden de oude foto’s zeker niet vergeten! Genealogie    is    niet    hetzelfde    als    overschrijven    van    namen. Primaire   bronnen   zijn   onmisbaar.   Daarom   dragen   we   ons steentje   bij   om   deze   te   ontsluiten.   Bronnen   uit   Dordrecht   en Dubbeldam zijn daarbij favoriet. Tot   slot   kunt   u   contact   met   ons   opnemen:   Het   programma schakelt   naar   de   mailbox   van   de   webmaster.   Deze   behandelt de   mail   zelf   of   stuurt   deze   door   naar   de   onderhouder   van   de Stamboom.
Genealogie   is   meer   dan   een   verzameling   mensen.   Bijgaande foto   uit   de   dertiger   jaren   toont   ook   een   verzameling   mensen. Samen    vormden    ze    een    hele    fabriek:    Lips    brandkasten-    en slotenfabriek.   (Mogelijk   is   mijn   vader   tweede   van   rechts   op   de voorste rij….. Als dat juist is, stond bijna iedereen achter hem!