BOMEN MET BERT

Vragen

Vraag en Antwoord Zijn er nog meer verhalen? Is deze Van Loon familie verwant met andere van Loon            families in Dordrecht? Zijn er connecties met Brabant? Hoe zit het met die takken Van Donkelaar? Ik kan bepaalde verhalen niet openen…..
Wetenswaardigheden Dubbeldam bestaat niet meer? Hoe zit dat? Een forse database! Is dat allemaal familie? Wat is verwant? Wat is familie? Zijn er ook beroemde mensen in deze stambomen?
Genealogische padvinderij De   vierde   generatie   is   meestal   al   vergeten.   Laat   staan   dat   je   weet dat   de   man   van   de   zus   van   je   achterachterneef   eigenlijk   geen onbekende   in   de   familie   was.   Over   het   aflopen   van   genealogische paadjes.
Rechten Op alle verhalen berust copyright (©   L.   J.   van   Loon   2016).   Niets   mag   verspreid   en   of   vermenig - vuldigd   worden   zonder   uitdrukkelijke   schriftelijke   toestemming   van de   eigenaar.   Verwijzing   alleen   mogelijk   voor   gebruik   in   eigen   kring onder   vermelding   van   bron.   Als   anderen   vinden   dat   hun   rechten geschonden worden: graag een email!
klik op deze pijl voor antwoorden