BOMEN MET BERT

Trouwindex Dordrecht

1757 - 1779
1691 1706 1717 1728 1742 1780 1805
1772 bevat aanvullende gegevens over 1772 en volgend 1773 bevat ook 1772!