BOMEN MET BERT

Trouwindex Dordrecht

Schrik   niet!   In   de   18e   eeuw   werden   de   huwelijken   echt   wel   in de kerken van Dordrecht gesloten! “Wat    doen    die    leeuwen    dan    op    deze    pagina?”,    zult    u vragen. Ik   vond   ze   eigenlijk   wel   passend,   want   aan   deze   index   zit wel    een    gemeente-tintje!    Daarover    later.    Een    tweede reden   is   dat   elke   Dordtenaar   die   leeuwen   associeert met    trouwen,    met    het    sluiten    van    een    huwelijk. Onverbrekelijk verbonden met de trappen. Vanaf   1691   gaat   de   gemeente   zich   bemoeien met   de   huwelijksaan kon digingen.   Er   wordt opgetekend   wie   gaan   trouwen   en,   smul- len   voor   de   genealogen,   men   tekent daar    vaak    de    woonplek    en    de getuigen   bij   aan.   Dat   register eindigt   ergens   na   1811.   In het    archief    van    Dordrecht (website)   is   een   deel   van   die   trouwen   met   moeite   te   vinden:   ze zijn    vermeld    bij    de    doop    van    het    eerste    kind.   Als    men    de trouwaantekening   al   had   kunnen   vinden.   Een   echte   index was   er   dus   niet……   Toch   bleek   die   te   bestaan!   Ooit   heeft iemand   deze   index   samengesteld.   Ik   heb   de   scans (2p.   per   scan)   ge download   en   voorzien   van   kop- pelingen.    (alfabe tisch/lexicografisch).    Nu    is    het eenvoudiger    om    een    huwelijk    te    zoeken    en    te lezen wat er bij de afkondiging over geschreven is. 
Klik    onder   aan   de   pagina   op   de   lade   van   de   (begin)tijd waarin   het   huwelijk   gesloten   is.   U   komt   dan   op   een   pagina met   namen.   Klikken   op   de   desbetreffende   indexlijst   geeft de   scan   van   de   index.   Ze   zijn   te   beschouwen   als   een   soort 10-jaren   tabellen.   De   index   is   handgeschreven   maar   goed leesbaar.   De   indexbladen   zijn      niet    elektronisch   doorzoek- baar! Personen   die   in   dit   register   zijn   opgenomen   hebben   de   rol van   bruid,   bruidegom   of   getuige   (een   G   als   kenmerk).   Het is een index op personen, dus niet op huwelijken! Klik   hier    voor   het   bestand   van   huwelijken   LUTHERSE en ANDERE kerken op de site van André den Haan. Pas op!   Downloaden   van   trouwboeken   kan   even   duren   bij   trage verbindingen.   Lang   niet   alle   trouwinschrijvingen   zijn   mak- kelijk leesbaar.
DORDRECHT 1691 1706 1717 1728 1758 1742 1780 1805