BOMEN MET BERT

Onegt in Dordrecht

Op   de   site   van   het Archief   van   Dordrecht,   treffen   we   een   bestand   aan   van   de dopen   in   Dordrecht.   Dopen   van   zogenaamde   natuurlijke   geboorten   komen   we daarin niet tegen. Waarom niet? Geen idee. Van   deze   kinderen   zijn   evenwel   dopen   opgetekend   en   vanaf   1700   staat   er duidelijk   bij   dat   het   een   “onegt”   kind   is.   (“Spurius”).   Het   is   jammer   dat   ze   niet in    de    database    zijn    opgenomen,    maar    ik    heb    een    lijst    van    de    kinderen gemaakt,   die   hier   onder   wordt   getoond.   De   lijst   is   doorzoekbaar   op   naam   van het   kind,   de   datum   en   de   naam   van   de   moeder.   Uw   speurtocht   hoeft   dus   niet direct te stoppen bij het aantreffen van een “onegte”.   Onecht duidt niet altijd op een buitenechtelijke relatie Er   kan   sprake   zijn   van   een   voorkind   (achternaam   van   de   moeder)   terwijl   er wel   een   huwelijk   kort   daarop   zal   plaatsvinden.   Vaak   is   dan   de   bruidegom   ook de daadwerkelijke vader. Soms   kon   er   geen   huwelijk   gesloten   worden,   maar   was   er   wel   een   relatie. Een en ander als gevolg van twee verschillende geloven op het kussen. Speciaal   zijn   de   kinderen   van   weduwen…..Altijd   even   uitrekenen   en   kijken naar het overlijden van de vader.   In   geboorteakten   is   ook   duidelijk   opgenomen   of   het   een   kind   buiten   echt betreft.   Van   belang   is   dan   te   kijken   of   er   een   erkenning   heeft   plaatsgevonden. Een   erkenning   door   de   moeder   sec   wijst   op   een   kind   uit   een   relatie   met   een niet nader genoemde vader.
Sortering op datum:
Sortering op naam kind :
Sortering op voornaam moeder :
Sortering op achternaam moeder :
In     het     kader     van     het     GRID-project zullen   de   dopen   zo   veel   mogelijk   bij   de gezinsreconstructies   betrokken   worden. Doordat    getuigen    bij    de    dopen    vaak ontbreken    is    het    lastig    de    moeder    te koppelen aan een specifiek gezin.
Een kind in onegt geboore en van den moeder verlaaten, waerover als getuijgen gestaen hebben Cornelis van der Werff en Anna Versluijs, binne vader en moeder van het geesthuis