BOMEN MET BERT

Stamboom Jacobs

Deze kwartierstaat bevat o.a. : Jacobs Wevers De Hoogh Hermus Kleemans van Beek Roes Allemaal uit Breda en Princenhage en Brabant Kloppenburg De Bie Versteeg Tupker Sprengers Voornamelijk Den Haag en NO Indië
Er   is   een   uitvoerige   genealogie   beschikbaar met veel beeldmateriaal. De    pdf-versie    wordt    langzamerhand    inge - werkt   in   TNG-omgeving,   waardoor   de   gege - vens doorzoekbaar worden. Deze     stamboom     wordt     alleen     technisch ondersteund   door   de   webmaster.   Voor   infor - matie   zal   hij   u   doorlinken   naar   de   eigenaar, dhr. F. T. A.  Jacobs.
Naast      het      stilstaand beeldmateriaal     is     ook nog   film   materiaal   uit   de twintiger    jaren    bewaard gebleven.      De      familie Kloppenburg   stond   hier - bij    voor    (en    achter)    de lens……. Nadere   informatie   bij   de onderhouder      van      de stamboom.
Familie Jacobs/Wevers 1920