BOMEN MET BERT
Genealogieën van Van Loon, Van Donkelaar, Van Kregten, Van Gent, De Nooy, Otto, Schulte,Beijer. Jacobs, Mulderij, Groeneveld, Brus en anderen.
Voorna(a)m(en):  Familienaam: 
[Geavanceerd zoeken]  [Familienamen]

VAN ZIJL Cornelis Jansz

Mannelijk 1565 - vóór 11 okt 1610


Persoonlijke informatie    |    PDF

 • Naam  VAN ZIJL Cornelis Jansz 
  Geboren  sept 1565  Hazerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Geslacht  Mannelijk 
  Overleden  vóór 11 okt 1610  Hazerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Aantekeningen 
  • bostelman, geboren ?01-09-1565 te Hazerswoude. Cornelis was op 01-09-1577 oud 12 jaar, overleden <11-10-1610 te Hazerswoude? Vermeld in 1592, 1596, 1599, 1600, 1604. Cornelis handelde in 'bostel'. Dit wordt gebruikt als veevoeder en blijft ovran de gerst na het bierbrouwen. Daar hij aan de Rijn(dijk) woonde, is het aannemelijk dat hij zijn koopwaar per schip vervoerde. Verder onderzoek in archieven van bierbrouwerijen? Vier van zijn zonen vestigden zich de een na de ander in het Westland, eerst te Poeldijk. Opmerkelijk is dat zeker drie van zijn zonen de geslachtsnaam Van Zijl voerden. Wegens ontoegankelijkheid van het RA Hazerswoude nr. 20 (mei 1589 - mei 1601) en het ontbreken van stukken van juni 1601 tot oktober 1609, is het niet mogelijk na te gaan of hun vader ooit in Hazerswoude met deze naam werd aangeduid. Op 10-09-1649 echter, wanneer Apollonia Barentsdochter nog op hoge leeftijd naar Poeldijk is verhuisd en een contract sluit met haar zoon Andries, spreekt notaris Lammens van de 'weduwe van Cornelis Janszoon van Zijl'. {(BRON: ARA, NA nr. 6037 (Monster)}, zoon van (Oude) Jan Aelbrechtszoon van ZIJL (Aelbertszoon) (zie II.4) en Anna Pietersdochter N.N.
   Gehuwd < 01-1590 te Hazerswoude? Echtgenote is Appolonia Barentsdochter N.N. Geboren ? 1566 te ? Overleden >10-09-1649 te Poeldijk (Monsterambacht). Uit het kohier van het hoofdgeld over de dorpen van Rijnland, afgesloten per 01-05-1623, blijkjkjkt dat toen aan de Rijndijk te Hazerswoude woonden: Appolonia Barendsdochter, weduwe van Cornelis Janszoon, met haar kinderen Willem, Dirck en Maritgen. (GA Leiden, Secr. Arch., inv. nr. 7542, f. 777v) Zoals verderop zal blijken, hadden Cornelis en Appolonia twee zonen - Andries en Cornelis - zich reeds v??r die datum in Poeldijk gevestigd. Willem en Dirck volgden iets later.
   Apollonia verhuist op hoge leeftijd naar Poeldijk en sluit een contract met haar zoon Andries op 10-09-1649:
   Algemeen RijksArchief, NA 6037 (Monster).
   Heden, den 10 september anno 1649, compareerde voor ons Jeremias Lammens, openbaar notaris, bij den Hove van Hollant wettelicken geadmiteert, resyderende binnen de heerlicheyt Monster, ende de getuigen naergenomt, de eerbare Apolonia Barentsdochter, weduwe van Cornelis Janszoon van Zijl, tegenwoordig wonende in de Poeldijck, ten eenre, ende Andries Corneliszoon van Zijl, desselffs Apolonia soon, wonende mede aldaer, ter andere sijde, ende verclaerden met den anderen overcomenende geacccordeert te zijn vanwegen het onderhout van de voornoemde Apolonia Barentsdochter, te weten, dat hij Andries Cornelis belooft ende aenneemt zijne voornoemde moeder eerlicken te onderhouden ende voeden, in eeten, drijncken, huijsvestinge, havenis, ende voorts alles 'tgene deselve van nooden mach hebben, soo in wollen, linden, cousen ende schoenen, ende niets vuijtbesondert, soowel in sieckten als in gesontheijt, tot haer affsterven toe, oock een eerlicke begravinge te laten doen naer haharen staet, voor hetwelke hij Andries Cornelis sal hebben ende genieten al 'tgene sij Apolonije Barents sal naerlaten ende met de doot ontruijmen van wollen, linden, beddens, dekens, tinne, cooper, hantwerck, geen goederen altoos vuijtbesondert, waerin oock wel expres bedongen is een somme van hondert guldens die haer is competerende ende vuijtstaat, alle welcke goederen sij comparante hem van nu aen ter hant stelt ende overgeefft als sijn eijgen goet.
   Verclaert hij Andries Corneliszoon, soo hem de Heer v??r sijn moeder mocht comen te halen, dan in sulcken gevalle sijn huijsvrou ende naar te aletn boel sal voor het onderhout verbonden sijn ende oversulckx getrouwelicken naergecomen sal werden. Verbindende tot naercominge vandien hare personen ende goederen, deselve onderwerpende het verbant ende bedwang van allen heren, rechten ende rechteren, met verhael van costen (x nota...), consenterende hiervan aen mijn notaris gemaeckt te werden instrument in behoorlicke forma (x nota). D'welcke voornoemde Apolonia Barents begeert oock dat dit bij niemant van hare kinderen off kintskinderen sal tegengesprocken werden, alsoo sij verclaert 'tselve met vrijen wille, gesontheijt ende eijgen begeren gedaen te hebben.
   Aldus gedaen in de Poeldijc ten bijsijn van Pouwels Arienszoon van Dijck, wonende aldaer, ende Tobias Pauwelszoon, wonende in Sgravenhage, getuygen van gelove, hiertoe versocht ende gebeden, die desen benevens den voornoemde Andries Corneliszoon, hebben onderteyckent op den datum als boven.
   't merck bij
   Apolonia Barents bij mij Pouwels
   Adryense van Dijck
   dr. selver gestelt
   Tobijas Pauwels
   bij mij Anderis Cornelis
   Jeremias Lammens, notaris pub. Dochter van Barent N.N.
   Uit dit huwelijk:
   1. Andries Corneliszoon
   2. Cornelis Corneliszoon
   3. Dirck Corneliszoon
   4. Willem Corneliszoon (Steltman)
   5. Marytgen Cornelisdochter, geboren ? 1608 te Hazerswoude? Overleden te ? Maritgen woonde in 1623 nog thuis in Hazerswoude. (bron: GA Leiden, Hoofdgeld Rijnland, f. 777v.
  Persoon-ID  I2375  mulderijnw25
  Laatst gewijzigd op  15 jan 2015 

  Vader  VAN ZIJL Jan Aelbrechtsz,   geb. ca 1538, Hazerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. vóór 13 aug 1577, Hazerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Moeder  PIETERSDR Anna,   geb. 1540,   ovl. voor 14 feb 1613, Hazerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Getrouwd  voor 31 dec 1564  Hazerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Gezins-ID  F1232  Gezinsblad

  Gezin  BARENTSDR Appolonia,   geb. ca 1566,   ovl. Ja, datum echter onbekend 
  Getrouwd  vóór 1590 
  Kinderen 
   1. VAN ZIJL Dirck Cornelisz,   geb. 1603, Hazerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 3 sep 1674, Hazerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats
  Laatst gewijzigd op  15 jan 2015 
  Gezins-ID  F1231  Gezinsblad