BOMEN MET BERT

GALERIJ

De winkel van Van Donkelaar Rond 1905 staat mijn overgrootvader Jan op de eerste foto in de deur van de winkel. Op de volgende uitvergroting is hij duidelijker te zien. Rechts daarvan bevond zich een melksalon, waarvoor een dienstbode langs loopt op de derde foto. Bij   gebrek   aan   verkeer   is   op   de   uitvergroting   foto   4   duidelijk   te   zien   dat   iedereen   zijn   matten   klopt   op   straat.   Niet   gehinderd nog door enig autoverkeer. Op   de   laatste   foto   van   de   bovenste   rij   zijn   we   op   het   Beverwijcksplein.   Niet   alleen   zien   we   de   verschillende   fietsen,   maar   ook een   kinderwagen   op   hoge   wielen.   Het   zou   mijn   grootmoeder   kunnen   zijn   met   mijn   moeder   in   de   wagen.   Zeker   is   dat   Simon van   Donkelaar   er   op   staat.   Het   voorste   jongetje   rechts   tussen   de   twee   meisjes   in.   Daarom   is   deze   foto   genomen   in   het   jaar 1898   plus   de   leeftijd   van   dat   jongetje!   Het   gebouw   er   achter   is   het   ziekenhuis.   Het   heeft   al   masten   op   het   dak.   m.a.w.   Er   is reeds telefoon. De volgende foto op de onderste rij laat datzelfde plekje zien, maar nu met een motorfiets. De   eerste   foto   op   de   tweede   rij   is   de   winkel   van   Van   Donkelaar   met   mijn   grootvader   ervoor   met   een   mandfiets.   Het   jongetje   er achter is de Simon van de eerder besproken foto en daarnaast staat heet Jan, de vader van beide jongens. Foto 1902. In   mei   1940   werd   deze   winkel   en   die   van   de   fotohandel   van   DuParent   door   Duits   vuur   in   brand   geschoten.   Niemand   kwam daarbij om het leven, maar alles ging verloren. Ook vele foto’s! Tot   slot   een   afbeelding   van   de   herbouw   na   de   oorlog.   De   achtergrondfoto   van   het   werkblad   laat   mei   1945   zien.   De   funderin - gen   waren   wel   gelegd,   maar   nooit   verder   opgebouwd.   Zie   verder   de   verhalen   Grootvader   Jacobus   en   De   Winkel.   (Van   Loon- verhalen). bvl 10232016
Deze   Galerij   zal   regelmatig   van   andere   foto’s   voorzien   worden,   gekoppeld   aan   actualiteit,   actuele   vondst   of spannend onderwerp. Op verzoek kunnen hier speciale topics besproken worden. Mail de webmaster.