BOMEN MET BERT

DTB Dubbeldam

Na    de    overstromingen    van    vóór    1600, waarbij      Dordrecht      gespaard      bleef, ontstaat   langzamerhand   het   Eiland   van Dordrecht.    Zandruggen    bleven    echt    bij hoogwater   droog   en   slibden   verder   aan. Eeuwen    lang    zal    het    water    zijn    slib afzetten   en   eeuwenlang   zullen   mensen inpolderen     en     bedijken.     Nieuw     land betekende   nieuwe   vruchtbare   landerijen en werk!. Dubbeldam   ontstaat,   waarover   nog   wel eens   een   verhaal   zal   worden   gemaakt, en   rond   1630   komt   er   een   nieuwe   kerk. En   bij   een   nieuwe   kerk   horen   doop-   en trouwboeken. Transcriptie: De   doop-   en   trouwboeken   van   Dubbel - dam     heb     ik     getranscribeerd.     Over- geschreven    naar    een    digitaal    bestand, waardoor   zoeken   makkelijker   is   gewor- den.   In   de   database   vindt   u   een   gezins - reconstructie. Met familieverbanden! Klik op de knop voor uitleg.  
Waar te zoeken: Voor   1630,   voor   zover   er   al aantekeningen    zijn,    vonden dopen    plaats    in    Dordrecht en   andere   omliggende   plaat - sen. Neem dit ruim. Geertruidenberg,        Willem - stad,   Almkerk    horen    tot    de toeleveranciers   van   Dubbel - dam.   Ook   uit   de   Zwaluwes en   de   Hoekse   Waard   komen mensen    om    in    de    nieuwe polders te werken. Bovenstaande   foto   van   een glas   in   lood   raam   geeft   dui - delijk    de    ontwikkeling    weer van   de   inpoldering   van   het Dubbeldamse gebied..
Wilt   u   afbeeldingen    van   de   boeken   zien en de transcripties in lijstvorm? Klik dan op één van onderstaande links:
GEZINSRECONSTRUCTIE