BOMEN MET BERT

Stamboom Van Donkelaar

De   naam   (van)   Donkelaar   is   een   zogenaamde   adresnaam:   het verwijst   naar   een   plek.   In   dit   geval   een   plek   ten   noorden   van Scherpenzeel.     We     treffen     aan     Groot     Donkelaar,     Klein Donkelaar   en   Kaal   Donkelaar.   Namen   in   dit   gebied   zijn   vaak gekoppeld     aan     de     naam     van     de     boerderij.     Dat     levert genealogisch gezien soms verwarring op. Tweedeling De   families   van   Donkelaar   zijn   in   meer   groepen   te   verdelen. Alle   groepen   zijn   in   de   database   opgenomen.   De   groepen   zijn niet    verwant    aan    elkaar    en    worden    onder    drie    stambomen gepresenteerd: Geldonk De   Van   Donkelaren   uit   het   Gelderse   gebied   beginnen   met   de naam    Gerritsen.    Zij    komen    te    wonen    (of    wonen    al)    in    het gebied    en    nemen    langzamerhand    de    naam    van    Donkelaar aan: De naam van de boerderij. TotaaI In   de   database   “Totaal”   is   de   familie   van   Donkelaar   opgeno - men   die   oorspronkelijk   boerde   op   het   goed   Donkelaar.   Zij   zijn gelieerd   aan   de   bewoners   van   de   Oude   Willaer   (zie   kaartje). Als     zij     wegtrekken     gaan     ze     westwaarts     en     zijn     veelal tuinlieden. Van Doncelaer Er bestaat een tak van Doncelaer. (Rooms).   Hij   is   opgenomen   in   de   boom   Donc).   Voornamelijk rond   Amersfoort.   Er   is   nog   geen   verwantschap   met   de   eerder genoemde takken.
Verspreiding van de naam In    2007.    Er    waren    ong.    484    personen    die    de    naam droegen.     Vooral     rond     Ede     wonen     nog     veel     van Donkelaren. Bijna allemaal afkomstig uit de GELDONK-tak   De    naam    Donkelaar    wordt    zowel    met    als    zonder    het voorvoegsel VAN gevoerd. De   Ten   Donkelaars   is   op   zichzelf   staand.   De   mensen   met deze     naam     waren     288     in     getal.     Hun     roots     liggen waarschijnlijk ten zuid-oosten van Deventer.
Oorsprong Oorspronkelijk   maakte   het   gehucht   Donkelaar   deel   uit   van de   heerlijkheid   Leusden   in   Eemland.   Er   moet   een   adellijk huis hebben gestaan.   Donk is de benaming van een hoger gelegen zandrug. Een laar is een open plek in het bos. De   (Van)   Donkelaren   komen   oorspronkelijk   allemaal   uit   het bovengenoemde  gebied. De     opsteller     van     deze     genealogie     stamt     af     van     de weggetrokken   familie   van   Donkelaar.   Na   Woudenberg   en andere   plaatsen   in   zuidoost   Utrecht   komen   ze   terecht   in   de omgeving   van   het   Utrechtse   Maarssen.   Aan   het   eind   van de achttiende eeuw vestigen ze zich dan in Dordrecht. Vandaar   uit   en   vanuit   Maarssen   vestigen   ze   zich   in   west- Nederland.   (Rotterdam,   Leiden,   Amsterdam).   Later   komen er   in   west   Nederland   ook   van   Donkelaren   uit   de   Geldonk- tak te wonen.