BOMEN MET BERT

BRONNEN

Naast    het    zoeken    naar    voorouders    heb    ik    ook    enkele    bronnen toegankelijk gemaakt. De activiteiten hiervoor gaan nog steeds door. De   bronnen   hebben   betrekking   op   de   gegevens   uit   het   archief   van Dordrecht   en   op   afbeeldingen   van   de   doop-   en   trouwboeken   van Dubbeldam . Op    dit    moment    is    het    GRID-project    onder    handen,    waarbij    we trachten   op   basis   van   de   dopen   van   Dordrecht   in   de   18e   eeuw,   een gezinsreconstructie te maken. Het   trouwboek   van   Dordrecht   is   vanaf   1690   toegankelijk   via   een index.   Deze   index   bestaat   uit   handgeschreven   vellen.   De   index   is   op jaar/alfabet gerangschikt gelijk een 10-jaren tabel. Verder    is    er    een    huisnummerlijst    van    Dubbeldam    opgenomen waarin oude en nieuwere nummers genoemd worden. Tot    slot    is    er    een    lijst    van    dopen    van    kinderen    van    ongehuwde moeders.   Deze   worden   niet   genoemd   in   de   archief-index   van   het Regionaal   Archief   van   Dordrecht.   Deze   lijst   zal   ge├»ntegreerd   worden in   de   doop-gegevens   die   bewerkt   worden   in   het   kader   van   het   GRID- project.
Doop- en trouwboek Dubbeldam : In   de   database   bestaat   een   gezinsreconstructie    op basis van de doop- en trouwboeken van Dubbeldam. Ga   hiervoor   naar   de    database   (tab)   en   kijk   in   de stamboom proefdier.
Dubbeldam Dubbeldam trouwindex trouwindex onegt onegt huismummers DD huismummers DD
Index trouwboek Dordrecht
Onegt in Dordrecht
Huisnummers Dubbeldam
Voor afbeeldingen klik op  
GRID-project (voorlopig stilgelegd ivm pers. omstandigheden) GRID staat voor Gezin Reconstructie in Dordrecht. Op   basis   van   materiaal   van   het   RAD   wordt   het   doopboek   van Dordrecht    bewerkt.    Een    bestaande    verzameling    gegevens wordt   bewerkt   tot   gezinnen.   Later   mogelijk   tot   families.   De   50 duizend   dopelingen   en   hun   ouders   worden   bi9jeengezocht   en opnieuw in een database gestopt. Meer? klik op:  GRIDPROJ
Over gebruik van Bronnen in de database : klik hier