BOMEN MET BERT

Antwoorden

Zijn er nog meer verhalen?

Er   komen   regelmatig   nieuwe   verhalen   bij.   Er   zijn   enkele   verhalen   in   voorbereiding,   o.a.   over   de   ooms   en   tantes   van   de familie van Loon en over Oma van Donkelaar- van Kregten, waarbij ook ingegaan wordt op GRUNO. Daarnaast komen er nog verhalen over de Nooy en over Schulte   Is de Van Loon-tak uit Dordrecht verwant aan andere Van Loonen in Dordrecht? Zover   ik   kan   nagaan   hebben   ten   minste   drie   families   Van   Loon   in   Dordrecht   gewoond.   Zij   waren   niet   verwant   aan   elkaar.   In de   database   komt   o.a.   in   de   voorouders   van   de   familie   Verhoeks   een   niet   verwante   familie   van   Loon   voor.   Deze   kwam   uit Gelderland. In de database Totaal zijn twee takken Van Loon bekend die niet verwant zijn.   Sluit de Van Loon familie aan bij de families in Noord Brabant? Voorzover ik weet niet. Al hoewel de stamvader afkomstig was uit ’s-Hertogenbosch, maar daar loopt het spoor direct dood.   Is er een relatie tussen de takken (van) Donkelaar? Ga naar tab Families en naar Van Donkelaar. Daar is uitvoerig antwoord.

Wetenswaardigheden:

Dubbeldam De   geboorteplaats   van   mijn   grootmoeder   bestaat   niet   meer.   Dubbeldam   is   opgegaan   in   Dordrecht.   Dubbeldam   was   qua oppervlakte   een   heel   groot   dorp   bij   een   heel   kleine   stad.   Voornamelijk   met   een   agrarische   bestemming.   Het   is   interessant   te zien   dat   er   verschillende   “oer”-families   zijn,   die   regelmatig   terugkeren   in   de   stambomen   van   Dubbeldammers.   De   uitspraak dat   Dubbeldammers   allemaal   aan   elkaar   verwant   zijn,   gaat   te   ver.   Er   was   ook   import.   Maar   het   is   een   feit   dat   we   heel   vaak op dezelfde voorouders stuiten..   Techniek: De stamboom Totaal is vrij uitgebreid. Dit   komt   onder   andere   doordat   er   veel   families   al   uitgezocht   zijn.   Deze   uitgebreidheid   maakt   wel   het   lopen   van   paadjes mogelijk: Het lopen van paadjes. Familie   en   verwantschap,   warme   en   koude   kant.   Het   zijn   allemaal   termen   om   relaties   tussen   personen   aan   te   geven.   Ik   heb het   liever   over   het   aflopen   van   paadjes:   soms   switch   je   van   de   ene   naar   de   andere   familie,   maar   je   komt uiteindelijk    elkaar    toch    tegen.    Als    je    diep    graaft,    dus    ver    teruggaat,    gebeurt    het    dat    je    op    een gezamenlijke voorvader/voormoeder stoot. Plotseling   is   een   relatie   een   familierelatie   en   heb   je   een   verre   verwant.   In   mijn   verhalen   ga   ik   in   op   deze soort   relaties,   die   in   een   aantal   gevallen   tot   verrassende   ontmoetingen   hebben   geleid.   In   de   database   is er   de   mogelijkheid   van   het   opsporen   van   verwantschappen.   Van   twee   namen   in   de   database   kan   de relatie   worden   vastgesteld.   Mijn   identificatie   is   I6.   Klik   op   startpagina   en   zoek   naar   een   persoon.   Daarna naar verwantschap. Soms is de verbazing groot! En komen beroemdheden in beeld! Combi De   database   Totaal   wordt   op   dit   ogenblik   gecombineerd   met   de   fam   Van   der   Zwaag.   Er   is   gebleken   dat tussen mijn familie Van Loon en onze oude buren een verwantschap is. De   database   voorziet   zelf   in   mogelijkheden   tot   het   maken   van   parentelen   en   kwartierstaten,   alsmede   het   maken   van   lijsten. Zie handleiding.  

Antwoorden